Witamy w naszej firmie

Głównym kierunkiem działalności firmy BIO – GEO jest obszar badań geologicznych i geotechnicznych dla potrzeb inwestycji budowlanych.

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłożu gruntowym dostarcza wiedzę, niezbędną do prawidłowego zaprojektowania sposobu posadowienia obiektów, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowanie obiektu.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji badań gruntowych dla potrzeb budownictwa ogólnego, przemysłowego i hydrotechnicznego, pozwala zapewnić wymaganą dokładność i solidność wykonywanych badań.

Dysponujemy sprzętem pozwalającym na: wykonywanie otworów badawczych i poszukiwawczych, sondowań dynamicznych oraz pobór prób gruntu i wody gruntowej.  

Zapewniamy szybką, dostosowaną do potrzeb klienta realizację zleconych prac, wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny.

Pobrane podczas odwiertów geologicznych próbki są przekazywane do naszego laboratorium celem wykonania podstawowych analiz cech fizycznych gruntów. W pierwszym etapie próbki są poddane analizie makroskopowej, gdzie określany jest rodzaj gruntu, barwa, wilgotność oraz wstępnie plastyczność. Etap ten zakończony jest podziałem próbek do odpowiednich analiz.

Więcej…

Odwierty geotechniczne wykonujemy wiertnicami hydraulicznymi zamontowanymi na podwoziu kołowym (samochody terenowe 4x4 pickup).

Więcej…

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest istotne dla każdej inwestycji oddziałującej na podłoże budowlane. Dostarcza niezbędnych informacji o układzie gruntów, parametrach geotechnicznych i poziomach wodonośnych. Rzetelnie wykonane rozpoznanie geotechniczne pozwala ocenić przydatność terenu dla potrzeb planowanej inwestycji oraz pozwala oszacować i zoptymalizować koszty budowy. 

Więcej…